آدرس

کرمانشاه، کیلومتر 3 جاده سنندج نرسیده به دهکده المپیک روبروی لیکا بلوک آذربایجانی جنب دانه های غرب
کدپستی : 6738131125

 

 

 

تلفن

شماره های شرکت:
34271557(083)
34280502(083)
34280569(083)

info@parsegrouply.com
مدیریت:
Masoud2275@yahoo.com

ساعات کاری

شنبه تا چهارشنبه      09:00 - 18:00
پنجشنبه        09:00 - 16:00

 

 

 

 

 

باهلدینگ پخش پارسه

در ارتباطباشید

 

شما می توانید از طریق فرم روبروی نیز با ما در ارتباط باشید.

ارسال پیام

آماده ای؟

شروع یک پروژه جدید

منتظر چی هستی؟

بیایید راجب کار صحبت کنیم

7
11
14
9
22
12